ประวัติผู้ปั้น

ชื่อ - นามสกุล : เอกชัย สังเขป

ศึกษางานปั้น : โรงเรียนวัดน้อยใน ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น                       โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
                      ตั้งแต่ มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 สาขาวิชาเครื่องปั้นดินเผา
                      (ปั้นไทย)
                   : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
                     คณะศิลปกรรมศาสตร์ ภาควิชาทัศนศิลป์ วิชาเอกเซรามิกส์

การทำงาน

อดีต     : โรงงานส่งออกเครื่องปั้นดินเผา จ.ราชบุรี
ปัจจุบัน : ฝ่ายในพระองค์ กองมหาดเล็ก สำนักพระราชวัง
              (สวนจิตรลดารโหฐาน)
            : วิทยากรพิเศษ (สอนปั้นไทย) ที่โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ฯ

ด้วยใจรักในศิลปะปั้นไทย จึงไม่อยากให้ความรู้ และความสามารถที่มี
กลายเป็นแค่ความทรงจำ


ThisClay.Com  ศูนย์รวมเครื่องปั้นดินเผางาน Hand Make และงานตามความต้องการของลูกค้า
ติดต่อสอบถามราคาในการทำเครื่องปั้นดินเผา ลวดลายต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า
3/11 หมู่1 หมู่บ้านเยาวพรรณ ถนนบางกรวย-ไทรน้อย
ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
มือถือ 082-700-0753

ID Line : one_son
E-Mail :  thisclay@hotmail.com
Facebook :  https://www.facebook.com/thisclay
     
 

กรุณากรอกแบบฟอร์มให้ครบทุกช่อง เพื่อความเข้าใจและสะดวกในการติดต่อกลับ * * *
หัวข้อ *
ชื่อ-สกุล ผู้ติดต่อ *  
อีเมล์ *
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ *  
  รายละเอียด *