งานปั้นมังกรยืน   ชื่อ มังกรยืน
ขนาด ความสูง 50 cm.  
รายละเอียดสินค้า ตัวมังกรจะยืนอย่างสง่า ด้วยขาทั้งสอง
 
ความหมาย

มังกร  เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นสิริมงคลที่ดีที่สุด
ตัวมังกรจะบ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ อำนาจ บารมี

ลูกแก้ว หมายถึง การรวมของสิ่งดีๆ ทั้งหลายทั้งปวง
โชคลาภ วาสนา อำนาจ บารมี ความมั่งคั่ง และพลานามัย
ที่สมบูรณ์

ถ้านำมังกรไปตั้งที่บ้านหรือที่ทำงานจะนำโชคลาภอัน
มหาศาล

 
ติดต่อสอบถาม เบอร์โทร   082-700-0753 และ 087-767-9496
อีเมล์  thisclay@hotmail.com
งานปั้นมังกรยืน
 

 

 
 

 

 
   
     
 
รับออกแบบเว็บไซต์ web design ทำเว็บไซต์ เขียนโปรแกรม VB CAI