ชื่อ มังกรทรงนูน  
    ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร  
   
    รายละเอียดสินค้า มังกรทรงนูน ตัวมังกรจะมีลักษณะค่อยๆ โผ่ขึ้น
มาจากพื้นที่เป็นทรงกลม
 
       
         
    ความหมาย

มังกร  เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นสิริมงคลที่ดีที่สุด
ตัวมังกรจะบ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ อำนาจ บารมี

ลูกแก้ว หมายถึง การรวมของสิ่งดีๆ ทั้งหลายทั้งปวง
โชคลาภ วาสนา อำนาจ บารมี ความมั่งคั่ง และพลานามัย
ที่สมบูรณ์

ถ้านำมังกรไปตั้งที่บ้านหรือที่ทำงานจะนำโชคลาภอัน
มหาศาล

 
   
     
ติดต่อสอบถาม เบอร์โทร   082-700-0753 และ 087-767-9496
อีเมล์  thisclay@hotmail.com
 
 
 


   
 

 

 
   
 
 
รับออกแบบเว็บไซต์ web design ทำเว็บไซต์ เขียนโปรแกรม VB CAI