ชื่อ พญานาค    
ขนาด กว้าง 20 cm.   สูง 35 cm.     
ความหมาย พญานาค สัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่ ความอุดมสมบูรณ์
ความมีวาสนา และบันไดสายรุ้งสู่จักรวาล เป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์
จากการจำศีล  บำเพ็ญภาวนา  ศรัทธาในทางพุทธศาสนา ไม่เบียดเบียนผู้อื่น 
 
ติดต่อสอบถาม เบอร์โทร   082-700-0753 และ 087-767-9496
อีเมล์  thisclay@hotmail.com
 


 
 

 

 
 
   
 
   
 
รับออกแบบเว็บไซต์ web design ทำเว็บไซต์ เขียนโปรแกรม VB CAI