องค์สมมุติปู่ศรีสุทโธ และย่าปทุมมา
ขนาด : ความสูง 40 cm.
รายละเอียด : คลิกอ่านรายละเอียด

งานนาคเกี้ยวบนฐานบัว
ขนาด : ความสูง 30 cm.
รายละเอียด : คลิกอ่านรายละเอียด

องค์วิรูปักษ์
ขนาด : ความสูง 50 cm.
รายละเอียด : คลิกอ่านรายละเอียด

องค์สมมุตินาคาธิบดีศรีสุทโธ
ขนาด  : ความสูง 35 cm.   
รายละเอียด : คลิกอ่านรายละเอียด
 
       

งานคู่ปู่ศรีสุทโธ และ แม่ย่าศรีปทุมา
ขนาด : ความสูง 50 cm.
รายละเอียด : คลิกอ่านรายละเอียด

พญาอนันตนาคราช
ขนาด : 60 x 60 cm.
รายละเอียด : คลิกอ่านรายละเอียด

เจ้าของงานสั่งสร้างจากนิมิต
ขนาด : ความสูง 50 cm.
รายละเอียด : คลิกอ่านรายละเอียด

งานมกรคายนาค
ขนาด  : ความสูง 50 cm.   
รายละเอียด : คลิกอ่านรายละเอียด
 
       

พญานาคคู่
ขนาด : ความสูง 30 cm.
รายละเอียด : คลิกอ่านรายละเอียด

สายใยนาคราช
ขนาด : ความสูง 40 cm.
รายละเอียด : คลิกอ่านรายละเอียด

นาคเกี้ยว...เกี่ยวรัก
ขนาด : ความสูง 50 cm.
รายละเอียด : คลิกอ่านรายละเอียด

จินตนาการ ที่ออกแบบโดยเจ้าของงาน
ขนาด  : ความสูง 30 cm.   
รายละเอียด : คลิกอ่านรายละเอียด
 
       

พญานาค
ขนาด : ความสูง 40 cm.
รายละเอียด : คลิกอ่านรายละเอียด

พญานาค 5 เศียร
ขนาด : ความสูง 50 cm.
รายละเอียด : คลิกอ่านรายละเอียด

พญานาค 5 เศียร
ขนาด : ความสูง 50 cm.
รายละเอียด : คลิกอ่านรายละเอียด

นาคานาคี หรือ นาคเกี้ยว
ขนาด  : ความสูง 40 cm.   
รายละเอียด : คลิกอ่านรายละเอียด
 
       

พญานาค 7 เศียร
ขนาด : ความสูง 40 cm.
รายละเอียด : คลิกอ่านรายละเอียด

พญานาคสีเขียวมรกต
ขนาด : ความสูง 50 cm.
รายละเอียด : คลิกอ่านรายละเอียด

พญานาคตระกูลวิรูปักษ์
ขนาด : ความสูง 40 cm.
รายละเอียด : คลิกอ่านรายละเอียด

พญานาคสีเขียวมรกต
ขนาด  : ความสูง 40 cm.   
รายละเอียด : คลิกอ่านรายละเอียด
 
       

พญานาคเกี้ยว
ขนาด : ความสูง 50 cm.
รายละเอียด : คลิกอ่านรายละเอียด

องค์ปู่ศรีสุทโธ
ขนาด : ความสูง 30 cm.
รายละเอียด : คลิกอ่านรายละเอียด

องค์ปู่พญานาคบนดอกบัว์
ขนาด : ความสูง 30 cm.
รายละเอียด : คลิกอ่านรายละเอียด

พญานาคสีนิล
ขนาด  : ความสูง 50 cm.   
รายละเอียด : คลิกอ่านรายละเอียด
 
       

องค์อนันตนาคราช
ขนาด : ความสูง 40 cm.
รายละเอียด : คลิกอ่านรายละเอียด

องค์หญิงแห่งเมืองบาดาล
ขนาด : ความสูง 35 cm.
รายละเอียด : คลิกอ่านรายละเอียด

ปู่นาคา ย่านาคี
ขนาด : ความสูง 50 cm.
รายละเอียด : คลิกอ่านรายละเอียด

         สายใยนาคราช
ขนาด  : ความสูง 35 cm.   
รายละเอียด : คลิกอ่านรายละเอียด
 
   

 
พญานาคนาคานาคี
ขนาด : ความสูง 35 cm.
รายละเอียด : คลิกอ่านรายละเอียด
พญานาคคู่บารมี
ขนาด : ความสูงไม่เกิน 40 cm.
รายละเอียด : คลิกอ่านรายละเอียด
         เทพพญางู
ขนาด  : ความกว้าง 50 cm.   
รายละเอียด : คลิกอ่านรายละเอียด
มังกรเงินมังกรทองเรียกทรัพย์
ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 90 cm.
รายละเอียด : คลิกอ่านรายละเอียด
         อ่างมังกร
ขนาด  : ความกว้างอ่าง 70 cm 
รายละเอียด : คลิกอ่านรายละเอียด
         สระมังกร
ขนาด  : เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร 
รายละเอียด : คลิกอ่านรายละเอียด
           มังกรทรงนูน
ขนาด  :  เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร  
รายละเอียด : คลิกอ่านรายละเอียด
     มังกรเกาะปากโอ่งกลม
ขนาด  : ความกว้าง 50 cm.  
รายละเอียด : คลิกอ่านรายละเอียด
 
     มังกรพันน้ำเต้า 
ขนาด  : ความสูง 50 cm. 
รายละเอียด : คลิกอ่านรายละเอียด
   มังกรเกาะจากฐานโอ่งกลางกลม
ขนาด  : ความกว้าง 50 cm. 
รายละเอียด : คลิกอ่านรายละเอียด
        มังกรพันภูเขา
ขนาด  : ความสูง 60 cm. 
รายละเอียด : คลิกอ่านรายละเอียด

      มังกรไต่ขอนไม้
ขนาด  : ความกว้าง 50 cm. 
รายละเอียด : คลิกอ่านรายละเอียด

 

 

   มังกรเกาะจากฐานโอ่งรี
ขนาด  : ความกว้าง 50 cm. 
รายละเอียด : คลิกอ่านรายละเอียด

       มังกรยืน 
ขนาด  : ความสูง 50 cm. 
รายละเอียด : คลิกอ่านรายละเอียด
      พญานาคคู่พ่นน้ำ
ขนาด  : กว้าง 35 cm.สูง 25 cm.  
รายละเอียด : คลิกอ่านรายละเอียด
          พญานาค
ขนาด  : กว้าง 20 cm.สูง 35 cm.
รายละเอียด : คลิกอ่านรายละเอียด
 

 

   พญานาคเกาะปากโอ่ง 
ขนาด  : ความกว้าง 50 cm. 
รายละเอียด : คลิกอ่านรายละเอียด

              พญานาค
ขนาด  : ยาว 35 cm.
รายละเอียด : คลิกอ่านรายละเอียด
                   สิงห์
ขนาด  : กว้าง 30 cm.สูง 35 cm.  
รายละเอียด : คลิกอ่านรายละเอียด
                   สิงห์คู่
ขนาด  : สูง 45 cm.  
รายละเอียด : คลิกอ่านรายละเอียด
 
รับออกแบบเว็บไซต์ web design ทำเว็บไซต์ เขียนโปรแกรม VB CAI